O PROJEKCIE

R.I.S.T.o.VET – „Rural Innovative Sustainable Tourism for VET” to projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ (KA2, partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego), którego celem jest rozwój, uporządkowanie i udostępnienie profesjonalnej wiedzy na temat lokalnej zrównoważonej turystyki 4.0. Europejscy organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego oraz instytucje edukacyjne będą zaangażowani w proces profesjonalnego szkolenia i samokształcenia, aby sprostać wyzwaniom współczesnej turystyki.

Projekt trwa 33 miesiące, od 01-11-2019 do 31-07-2022.

W projekcie R.I.S.T.o.VET bierze udział 6 partnerów z różnych krajów: WSBINOZ (Polska), VVTA (Belgia), ILI (Niemcy), Co.Net (Włochy), Ergasia (Grecja) i CEIPES (Włochy).

CELE
  • Rozwój, uporządkowanie i udostępnienie profesjonalnej wiedzy na temat zrównoważonej turystyki lokalnej 4.0.
  • Zaangażowanie europejskich organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz instytucji edukacyjnych w proces profesjonalnego szkolenia i samokształcenia w celu sprostania wyzwaniom współczesnej turystyki.
  • Zaprojektowanie, opracowanie i przetestowanie ścieżki szkoleniowej, która może być realizowana zarówno w trybie online, jak i w trybie stacjonarnym.
  • Ekstrapolacja modeli z najlepszych praktyk lokalnych w krajach uczestniczących w projekcie.
  • Przetestowanie narzędzi edukacyjnych – online i offline – oraz dostarczenie ich jako pierwszego europejskiego zestawu narzędzi edukacyjnych dla zrównoważonej turystyki lokalnej 4.0, dostępnego dla przyszłych profesjonalistów z branży turystycznej oraz tych, którzy chcą zaktualizować swoje kompetencje.
DZIAŁALNOŚĆ
  • Zaprojektowanie innowacyjnej ścieżki szkoleniowej dla kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinie turystyki, która będzie dostępna zarówno w trybie offline, jak i online.
  • Stworzenie wspólnego, europejskiego zestawu narzędzi opartego na najlepszych praktykach opracowanych przez małe przedsiębiorstwa w dziedzinie lokalnej, zrównoważonej turystyki cyfrowej.
  • Opracowanie wspólnej metodologii systematyzowania wiedzy opartej na praktyce małych firm turystycznych w celu wykorzystania jej w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

WYNIKI

DOROBEK INTELEKTUALNY 1

ANALIZA ISTNIEJĄCYCH DANYCH NA TEMAT TURYSTYKI, NOWYCH FORM GOŚCINNOŚCI I PROMOCJI TOŻSAMOŚCI LOKALNYCH, TURYSTYKI CYFROWEJ W LOKALNYCH KONTEKSTACH PARTNERÓW.

Analiza kontekstu krajowego i lokalnego każdego z krajów partnerskich, zawierająca dane na temat małych firm turystycznych i ich strategii w odpowiedzi na wyzwania współczesnego rynku turystycznego.

Kliknij tutaj, aby pobrać IO1A3 – Raport z analizy ogólnej Wersja angielska

 

DOROBEK INTELEKTUALNY 2

ZDEFINIOWANIE ŚCIEŻKI SZKOLENIOWEJ, OPRACOWANIE JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH I PROCES PILOTAŻU.

Ścieżka szkoleniowa i jednostki edukacyjne (zwane dalej EU) oraz ich testowanie w procesie pilotażu.

 

DOROBEK INTELEKTUALNY 3

OPRACOWANIE PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Platforma e-learningowa zostanie opracowana zgodnie z potrzebami użytkowników końcowych, a także zgodnie z narzędziami wykorzystanymi podczas definiowania ścieżki szkoleniowej.

IO3, A4 – Wytyczne dotyczące korzystania z platformy e-learningowej – wersja angielska

INTELLECTUAL OUTPUT 4

ORGANIZACJA WEBINARÓW

Faza testowa platformy e-learningowej Zostanie ona zrealizowana w formie czterech webinariów, przeprowadzonych w języku angielskim i promowanych na poziomie europejskim.

 

WEBINARS REPORTS

NEWS

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.