ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το R.I.S.T.o.VET – «Rural Innovative Sustainable Tourism for VET» είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+ (KA2, στρατηγική σύμπραξη για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) και στοχεύει στην ανάπτυξη, δομή και ανταλλαγή της επαγγελματικής γνώσης σχετικά με τον τοπικό βιώσιμο τουρισμό 4.0. Οι ευρωπαίοι πάροχοι ΕΕΚ και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα συμμετάσχουν σε μια διαδικασία επαγγελματικής κατάρτισης και αυτοκατάρτισης προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου τουρισμού.

Διάρκεια 33 μήνες, από 01-11-2019 έως 31-07-2022.

Το R.I.S.T.o.VET περιλαμβάνει 6 εταίρους από διαφορετικές χώρες: WSBINOZ (Πολωνία), VVTA (Βέλγιο), ILI (Γερμανία), Co.Net (Ιταλία), Ergasia (Ελλάδα) και CEIPES (Ιταλία).

ΣΤΟΧΟΙ
  • Ανάπτυξη, δομή και ανταλλαγή της επαγγελματικής γνώσης σχετικά με τον τοπικό αειφόρο τουρισμό 4.0.
  • Συμμετοχή ευρωπαϊκών παρόχων ΕΕΚ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε μια διαδικασία επαγγελματικής κατάρτισης και αυτοκατάρτισης προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου τουρισμού.
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και δοκιμή διαδρομής κατάρτισης ώστε να είναι παραδοτέα τόσο για διαδικτυακή όσο και για πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση.
  • Επέκταση των μοντέλων των βέλτιστων πρακτικών στις εμπλεκόμενες χώρες.
  • Δοκιμή των εργαλείων εκμάθησης – διαδικτυακά και δια ζώσης – και να δωθούν ως η πρώτη Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική εργαλειοθήκη για τον βιώσιμο τοπικό τουρισμό 4.0, διαθέσιμη για μελλοντικούς επαγγελματίες του τουρισμού και επαγγελματίες του τουρισμού που θέλουν να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  • Σχεδιασμός μιας καινοτόμου διαδρομής κατάρτισης για την τουριστική εκπαίδευση ΕΕΚ που θα είναι διαθέσιμη τόσο για δια ζώσης όσο και για διαδικτυακή μάθηση
  • Δημιουργία μιας κοινής, Ευρωπαϊκής, εργαλειοθήκης βασισμένης στις βέλτιστες πρακτικές που αναπτύχθηκαν από μικρές επιχειρήσεις στον τομέα του τοπικού βιώσιμου ψηφιακού τουρισμού.
  • Ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για τη συστηματοποίηση της γνώσης που βασίζεται στην πρακτική των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων, προκειμένου να καταστεί λειτουργική για την εκπαίδευση ΕΕΚ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

Ανάλυση του εθνικού και τοπικού πλαισίου κάθε χώρας εταίρου που περιέχει δεδομένα σχετικά με τις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις και τις στρατηγικές τους για την ανταπόκριση στις προκλήσεις της σύγχρονης τουριστικής αγοράς.

IO1A3 – Αναφορά γενικής ανάλυσης

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Διαδρομή κατάρτισης και των εκπαιδευτικών ενοτήτων (εφεξής ΕΕ) και η δοκιμή τους σε πιλοτική διαδικασία.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-LEARNING

Ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης σύμφωνα με τις ανάγκες των τελικών χρηστών και σύμφωνα με τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον καθορισμό της διαδρομής κατάρτισης.

IO3A4 – Guidelines on how to use the e-learning platform

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

ΟΡΓΑΝΩΣΗ WEBINARS

Δοκιμαστική φάση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Θα υλοποιηθεί μέσω τεσσάρων διαδικτυακών σεμιναρίων, στα Αγγλικά και θα προωθηθούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

WEBINARS REPORTS

ΝΕΑ

Webinar Zero will introduce the R.I.S.To.VET cycle of webinars

Webinar Zero will introduce the R.I.S.To.VET cycle of webinars

The end of the project is near and it is time to inaugurate R.I.S.To.VET – Rural Innovative Sustainable Tourism for VET cycle of webinars. The project, co-funded by the European Commission through the Erasmus+ Programme, project number 2019-1-PL01-KA202-065682, is...

THE PROJECT IS NEAR TO ITS END

THE PROJECT IS NEAR TO ITS END

On the last days of March the consortium of project met again, physically, after a long time. In fact, due to covid-19 pandemic, the previous meetings have been held online. The second-last Transnational Project Meeting has been held in Mechelen (Belgium), hosted by...

Partners met for the 4th transnational meeting

Partners met for the 4th transnational meeting

On the 9th and 10th of December 2021, the partners met online to discuss about future implementation of the activities. During the two-days meeting, partners discussed about the already implemented actions and further activities to achieve an optimal effectiveness of...

The 3rd Online Transnational Meeting of our project!

The 3rd Online Transnational Meeting of our project!

On January 25 & 27 the third transnational meeting took place online due to COVID restrictions.  The first day of the meeting was dedicated to the implementation of the Intellectual Outputs (IOs), particularly to the development of the IO2 and specifically we...

Dear friends, we need your opinion! Be part of our research

Dear friends, we need your opinion! Be part of our research

Dear friends! As you already know we are working hard on our project and for this reason we have realised 2 different questionnaires to submit 1- to teachers and educators and 2 -to small and medium enterprises in the tourism field in Poland, Belgium, Germany, Greece...