Co.Net Sicilia APS (Coworking and Networking Sicilia)

Co.Net Sicilia APS (Coworking and Networking Sicilia) to stowarzyszenie promocji społecznej założone w Palermo w 2015 roku. Jego celem jest promowanie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, innowacyjnych form zrównoważonej turystyki oraz współpracy międzykulturowej. Od momentu powstania Co.Net rozwinęło dwie główne osie działalności. Z jednej strony rozwój terytorium Sycylii poprzez jej dziedzictwo naturalne, agrokulturowe i gastronomiczne; z drugiej strony integracja i spójność europejska poprzez promocję młodzieżowych projektów edukacyjnych. Co.Net Sicilia APS promuje spójność społeczną, sprawiedliwość społeczną, solidarność międzypokoleniową, aktywne obywatelstwo i dialog międzykulturowy. Zachęca do kreatywności i innowacyjności jako dróg prowadzących do trwałego dobrobytu gospodarczego dla wszystkich. Na Sycylii Co.Net prowadzi nieustanne działania na rzecz upodmiotowienia, polegające na zwiększaniu świadomości potencjału terytorialnego i znaczenia lokalnej mikroprzedsiębiorczości. Ponadto wsparła kilka projektów zrównoważonego rozwoju społecznego i turystycznego, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Działania te koncentrują się na promocji produktów rolnych, zachowaniu krótkich łańcuchów dystrybucji produktów rolnych, marketingu terytorialnym opartym na dziedzictwie naturalnym i lokalnych tradycjach kulturowych. Na poziomie europejskim Co.Net Sicilia APS koncentrowała swoją działalność na projektach edukacyjnych opartych na metodologii nieformalnej i pozaformalnej. Co.net Sicilia APS pragnie wnieść swój wkład we współpracę europejską w dziedzinie edukacji, aby promować uczenie się przez całe życie i mobilność europejską jako konkretne możliwości na Sycylii. Co.Net Sicilia APS promowała i uczestniczyła w kilku projektach, a także nawiązała długotrwałą współpracę z partnerami europejskimi.