ViaVia Tourism Academy

Akademia Turystyki ViaVia (VVTA) jest ośrodkiem non-profit oferującym wiedzę i szkolenia na poziomie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w zakresie zrównoważonej turystyki dla zrównoważonego rozwoju. Jej celem jest budowanie potencjału i wzmacnianie kompetencji specjalistów i przedsiębiorców z branży turystycznej w celu wykorzystania zrównoważonej turystyki i przedsiębiorczości turystycznej jako dźwigni ekonomicznego, społecznego i kulturalnego rozwoju lokalnego. VVTA koncentruje się zarówno na obecnych przedsiębiorcach tego sektora (przewodnikach turystycznych, firmach turystycznych, branży hotelarskiej itp.), jak i na przyszłych pokoleniach profesjonalistów w dziedzinie turystyki (studentach kierunków związanych z turystyką i zrównoważonym rozwojem). Akademia została założona w 2001 r. jako Living Stone Dialoog. Wyrosła ona z wiedzy i zaangażowania społecznego belgijskiego touroperatora Joker. VVTA współpracuje z firmami turystycznymi i hotelarskimi, instytucjami edukacyjnymi i samorządami lokalnymi, przyczyniając się do podnoszenia świadomości i budowania potencjału w zakresie wdrażania zasad zrównoważonej turystyki. Akademia Turystyczna ViaVia opiera się na dynamicznym trójkącie „Wiedza – Doświadczenie – Dzielenie się”, aby realizować swoje działania. – Wiedza: Przekładanie naszej wiedzy i doświadczenia w terenie na praktyczne narzędzia do szkolenia zawodowego. – Doświadczenie: Zastosowanie zdobytej wiedzy i dostosowanie się do niej: wykorzystanie teorii w praktyce. Zakładanie własnych przedsiębiorstw społecznych i firm turystycznych. – Dzielenie się: naszą wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem w dziedzinie zawodowej i edukacyjnej. VVTA oferuje programy szkoleniowe VET w Europie, a także w krajach rozwijających się w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. VVTA posiada wiedzę specjalistyczną w zakresie zrównoważonej, innowacyjnej i społecznej przedsiębiorczości, innowacyjnego i zrównoważonego rozwoju produktów, turystyki na rzecz zrównoważonego rozwoju i innych. VVTA koordynuje Flamandzką Sieć na rzecz Zrównoważonej i Innowacyjnej Turystyki, łączącą wszystkie szkoły średnie, uczelnie wyższe i uniwersytety we Flandrii, które oferują studia turystyczne. W ramach tej sieci VVTA oferuje nauczycielom, wykładowcom i absolwentom kierunków turystycznych zajęcia edukacyjne, warsztaty i coroczną konferencję. VVTA działa na skalę globalną poprzez światową sieć kawiarenek podróżnych ViaVia. Są to przedsiębiorstwa społeczne w sektorze hotelarsko-gastronomicznym, które oferują społecznościom lokalnym możliwości zatrudnienia i partnerstwa w zakresie przedsiębiorczości. Od 1995 r. mniej więcej co roku na całym świecie powstaje nowa kawiarnia ViaVia. VVTA koordynuje tę sieć składającą się obecnie z 17 przedsiębiorstw społecznych na 4 kontynentach.

Hannelore Akkermans

Hannelore Akkermans