ILI – Instytut Innowacji w Nauczaniu

W swoich badaniach i rozwoju Instytut Innowacji w Nauczaniu (ILI) koncentruje się na procesach innowacyjnych w zakresie uczenia się przez całe życie i nauczania, edukacji i rozwoju umiejętności w perspektywie systemowej i w oparciu o istotne zmiany społeczne. ILI to interdyscyplinarny zespół składający się z 30 członków z nauk humanistycznych i technicznych.

Instytut prowadzi badania w dziedzinie uczenia się z wykorzystaniem technologii cyfrowych i medialnych w całym okresie życia, zarówno wśród dzieci w wieku szkolnym, jak i osób starszych. Będąc częścią szerokiej sieci partnerów europejskich i międzynarodowych, ILI uczestniczy w licznych projektach i zapewnia usługi, doradztwo i know-how.

Stefanie Allmendinger

Stefanie Allmendinger