Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu in Lodz

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi powstała na mocy decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2006 roku. Od ponad dekady uczelnia stale rozwija i poszerza swoją ofertę, stawiając na wysoką jakość kształcenia, naukę zawodu w sposób praktyczny, z powodzeniem wyprzedzając konkurencję. Na studia w Akademii przyjeżdżają kandydaci z całego regionu, a nawet z najdalszych zakątków Polski. Dzięki ścisłej współpracy z najlepszymi nauczycielami akademickimi i profesjonalistami – praktykami w dziedzinie nauk medycznych, pedagogiki i psychologii udało nam się zbudować Akademię, w której obecnie na studiach pierwszego i drugiego stopnia uczy się prawie 600 studentów i tyle samo na studiach podyplomowych. Doskonały odbiór wśród profesjonalistów zaowocował zaproponowaniem studentom programu nauczania, który ma na celu przekazanie absolwentom nie tylko niezbędnej wiedzy teoretycznej i encyklopedycznej, ale przede wszystkim przygotowanie ich do przyszłej pracy zawodowej. Akademia oferuje również nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Dysponuje w pełni wyposażonymi laboratoriami: laboratorium kosmetologii Klapp, laboratorium podologii Podopharm, laboratorium masażu Habys, laboratorium wizażu i stylizacji, laboratorium technologii żywności oraz laboratorium chemicznym. Komfortowe wnętrza pomieszczeń dydaktycznych wywołują przyjemne odczucia estetyczne i zachęcają do pracy. Naszymi partnerami w edukacji są znane i renomowane firmy z dziedziny medycyny, kosmetologii i zdrowia, naukowcy i praktycy uznawani za autorytety w swoich dziedzinach. Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna powołana w maju 2011 r., której celem jest wspieranie i stymulowanie procesów zrównoważonego rozwoju nowoczesnego i otwartego społeczeństwa. CEIE zajmuje się inicjowaniem partnerstw i porozumień na rzecz integracji społecznej, promocji uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza w wieku 50+ oraz rozwoju wolontariatu, poprzez organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, debat i innych form edukacji. Celem CEIE jest wyrównywanie dostępu do edukacji, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz rozwijanie kompetencji kluczowych warunkujących rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i aktywności ludzi. CEIE współpracuje z władzami lokalnymi i regionalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz europejskimi instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi wspierającymi naukę i edukację. Priorytetem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie tworzenia narzędzi edukacyjnych oraz upowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk.

Aleksandra Cegiełka-Mendelbaum

Aleksandra Cegiełka-Mendelbaum