OVER HET PROJECT

R.I.S.T.o.VET – “Rural Innovative Sustainable Tourism for VET” is een project dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd via het Erasmus+-programma (KA2, strategisch partnerschap voor beroepsonderwijs en -opleiding) en dat tot doel heeft de professionele kennis over duurzaam toerisme 4.0 op lokaal niveau te ontwikkelen, te structureren en te delen. Europese aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en onderwijsinstellingen zullen worden betrokken bij een professioneel opleidings- en zelfopleidingsproces om de uitdagingen van het hedendaagse toerisme het hoofd te bieden.

Het duurt 33 maanden, van 01-11-2019 tot 31-07-2022.

Bij R.I.S.T.o.VET zijn 6 partners uit verschillende landen betrokken: WSBINOZ (Polen), VVTA (België), ILI (Duitsland), Co.Net (Italië), Ergasia (Griekenland) en CEIPES (Italië).

DOELSTELLINGEN
  • Ontwikkelen, structureren en delen van de professionele kennis over duurzaam toerisme 4.0 op lokale basis.
  • Europese verstrekkers van beroepsonderwijs en -opleiding en onderwijsinstellingen te betrekken bij een professioneel opleidings- en zelfopleidingsproces om de uitdagingen van het hedendaagse toerisme aan te gaan.
  • Het ontwerpen, ontwikkelen en testen van een opleidingstraject dat zowel voor online als face-to-face onderwijs kan worden gebruikt.
  • Modellen te extrapoleren van lokale werkmethoden in de betrokken landen.
  • De leermiddelen testen – online en offline – en ze aanbieden als de eerste Europese educatieve toolkit voor duurzaam lokaal toerisme 4.0, beschikbaar voor toekomstige en huidige toerismeprofessionals die hun competenties willen versterken.
ACTIVITEITEN
  • Het ontwerpen van een innovatief opleidingstraject voor beroepsonderwijs en -opleiding in de toeristische sector, dat zowel offline als online beschikbaar zal zijn.
  • Het creëren van een gemeenschappelijke, op Europese leest geschoeide toolkit, gebaseerd op best practices ontwikkeld door kleine bedrijven op het gebied van lokaal duurzaam digitaal toerisme.
  • Een gemeenschappelijke methodologie ontwikkelen om de praktijkkennis van kleine toeristische ondernemingen te systematiseren en operationeel te maken voor het beroepsonderwijs.

RESULTATEN

INTELLECTUELE OUTPUT 1

ANALYSE VAN BESTAANDE GEGEVENS OVER TOERISME, NIEUWE VORM VAN GASTVRIJHEID EN BEVORDERING VAN LOKALE IDENTITEITEN, DIGITAAL TOERISME IN DE LOKALE CONTEXT VAN DE PARTNERS.

Een analyse van de nationale en lokale context van het land van elke partner met gegevens over kleine toeristische ondernemingen en hun strategieën om de uitdagingen van de hedendaagse toeristische markt aan te gaan.

IO1A3 – Algemeen analyserapport

 

INTELLECTUAL OUTPUT 2

DE DEFINITIE VAN HET OPLEIDINGSTRAJECT, DE ONTWIKKELING VAN ONDERWIJSEENHEDEN EN HET PROEFPROCES.

Een opleidingstraject en van de onderwijseenheden (hierna EU’s), en de test ervan in een proefproces.

 

 

INTELLECTUELE OUTPUT 3

ONTWIKKELING VAN EEN E-LEARNING PLATFORM

Er zal een e-learningplatform worden ontwikkeld dat is afgestemd op de behoeften van de eindgebruikers en ook op de instrumenten die bij de definitie van het opleidingstraject zijn gebruikt.

IO3A4 – Guidelines on how to use the e-learning platform

INTELLECTUELE OUTPUT 4

ORGANISATIE VAN WEBINARS

Een testfase van het e-learningplatform. Het zal worden gerealiseerd door middel van vier webinars, die in het Engels zullen worden gehouden en op Europees niveau zullen worden gepromoot.

 

WEBINARS REPORTS

NIEUWS

Webinar Zero will introduce the R.I.S.To.VET cycle of webinars

Webinar Zero will introduce the R.I.S.To.VET cycle of webinars

The end of the project is near and it is time to inaugurate R.I.S.To.VET – Rural Innovative Sustainable Tourism for VET cycle of webinars. The project, co-funded by the European Commission through the Erasmus+ Programme, project number 2019-1-PL01-KA202-065682, is...

THE PROJECT IS NEAR TO ITS END

THE PROJECT IS NEAR TO ITS END

On the last days of March the consortium of project met again, physically, after a long time. In fact, due to covid-19 pandemic, the previous meetings have been held online. The second-last Transnational Project Meeting has been held in Mechelen (Belgium), hosted by...

Partners met for the 4th transnational meeting

Partners met for the 4th transnational meeting

On the 9th and 10th of December 2021, the partners met online to discuss about future implementation of the activities. During the two-days meeting, partners discussed about the already implemented actions and further activities to achieve an optimal effectiveness of...

The 3rd Online Transnational Meeting of our project!

The 3rd Online Transnational Meeting of our project!

On January 25 & 27 the third transnational meeting took place online due to COVID restrictions.  The first day of the meeting was dedicated to the implementation of the Intellectual Outputs (IOs), particularly to the development of the IO2 and specifically we...

Dear friends, we need your opinion! Be part of our research

Dear friends, we need your opinion! Be part of our research

Dear friends! As you already know we are working hard on our project and for this reason we have realised 2 different questionnaires to submit 1- to teachers and educators and 2 -to small and medium enterprises in the tourism field in Poland, Belgium, Germany, Greece...