Co.Net Sicilia APS (Coworking and Networking Sicilia)

Co.Net Sicilia APS (Coworking and Networking Sicilia) is een vereniging van sociale promotie opgericht in Palermo in 2015. Het heeft tot doel de lokale ontwikkeling van landelijke gebieden, innovatieve vormen van duurzaam toerisme en interculturele samenwerking te bevorderen. Sinds haar oprichting heeft Co.Net twee belangrijke assen van activiteiten ontwikkeld. Enerzijds de ontwikkeling van het grondgebied van Sicilië via het natuurlijke, agro-culturele en gastronomische erfgoed; anderzijds de Europese integratie en cohesie via de bevordering van educatieve projecten voor jongeren. Co.Net Sicilia APS bevordert sociale samenhang, sociale rechtvaardigheid, solidariteit tussen generaties, actief burgerschap en interculturele dialoog. Het moedigt creativiteit en innovatie aan als wegen naar een duurzame economische welvaart voor iedereen. In Sicilië heeft Co.Net een doorlopende empowerment-inspanning ontwikkeld, gebaseerd op de bewustmaking van het territoriale potentieel en van het belang van lokaal micro-ondernemerschap. Bovendien steunde het verschillende projecten voor de ontwikkeling van sociaal en duurzaam toerisme, met name in plattelandsgebieden. Het zwaartepunt van deze activiteiten ligt bij de promotie van landbouwproducten, de instandhouding van korte distributieketens voor landbouwproducten, de territoriale marketing op basis van natuurlijk erfgoed en plaatselijke culturele tradities. Op Europees niveau heeft Co.Net Sicilia APS zijn activiteiten toegespitst op educatieve projecten die gebaseerd zijn op niet-formele en informele methodologieën. Co.net Sicilia APS wil namelijk een bijdrage leveren aan de Europese samenwerking op onderwijsgebied, om levenslang leren en Europese mobiliteit als concrete mogelijkheden in Sicilië te bevorderen. Zo heeft Co.Net Sicilia APS verschillende projecten gepromoot en eraan deelgenomen, en is het een langdurige samenwerking met Europese partners aangegaan.