CEIPES – Internationaal Centrum voor de bevordering van onderwijs en ontwikkeling

CEIPES – Internationaal centrum voor de bevordering van onderwijs en ontwikkeling is een non-profitorganisatie die in 2007 is opgericht en gevestigd is in Palermo, Italië. Het leidt een netwerk van meer dan 8 Europese en extra-Europese verenigingen die zich richten op onderwijs, opleiding en sociale ontwikkeling. CEIPES heeft expertise op het gebied van onderwijs, overdracht van innovatie en projectmanagement in verschillende Europese programma’s die zich richten op het onderwijs en de capaciteitsopbouw van verschillende doelgroepen, van jongeren tot volwassenen, van vrouwen tot werklozen, migranten en achtergestelde groepen. Het bevordert ook levenslang leren, beroepsopleiding en ondernemerschap met als doel jongeren en volwassenen meer kansen te bieden om competenties te verbeteren en te verwerven en zo hun inzetbaarheid en integratie te verbeteren. CEIPES heeft verscheidene banden met openbare en particuliere lokale en internationale belanghebbenden die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de projectresultaten in termen van verspreiding, exploitatie en duurzaamheid ervan. CEIPES kan rekenen op ervaren personeel bestaande uit professionals met verschillende competenties en vakgebieden zoals psychologie, communicatie, training, internationale samenwerking, sociale en culturele bemiddeling, sociale bijstand, ICT, digitale productie en recht.