ILI – Innovation in Learning Institute

Het Instituut voor innovatie in leren (ILI) richt zich in zijn onderzoek en ontwikkeling op innovatieprocessen in een leven lang leren en onderwijzen, opvoeding en de ontwikkeling van vaardigheden in een systemisch perspectief en op basis van relevante maatschappelijke veranderingen. Het ILI is een interdisciplinair team dat bestaat uit 30 leden uit de geesteswetenschappen en de technische wetenschappen.

Het instituut verricht onderzoek op het gebied van digitaal en op media gebaseerd leren over de gehele levensloop, met inbegrip van schoolkinderen en senioren. Als onderdeel van een breed netwerk van Europese en internationale partners, neemt het ILI deel aan talrijke projecten en biedt het service, begeleiding en know-how.

Stefanie Allmendinger

Stefanie Allmendinger