ViaVia Tourism Academy

ViaVia Tourism Academy (VVTA) is een non-profit expertise- en opleidingscentrum op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding (BOO) in duurzaam toerisme voor duurzame ontwikkeling. Het heeft tot doel de capaciteit en de competenties van professionals en ondernemers in de toeristische sector te versterken, om zo duurzaam toerisme en sociaal ondernemerschap in te zetten als hefboom voor economische, sociale en culturele lokale ontwikkeling. VVTA richt zich zowel op de huidige ondernemers in deze sector (reisleiders, touroperators, horeca, enz.) als op de toekomstige generaties toerismeprofessionals (studenten toerisme en duurzame ontwikkeling). De Academie is in 2001 opgericht als Living Stone Dialoog. Ze is gegroeid uit de expertise en het maatschappelijk engagement van de Belgische Touroperator Joker. VVTA werkt samen met toerisme en hospitality bedrijven, onderwijsinstellingen en lokale overheden om bij te dragen aan de bewustwording en capaciteitsopbouw in duurzaam toerisme. ViaVia Tourism Academy bouwt op een dynamische ‘Kennis – Ervaring – Delen’ driehoek om haar activiteiten uit te voeren. – Kennis: Het vertalen van onze kennis en veldervaring in hands-on tools voor beroepsopleidingen. – Ervaring: Het geleerde toepassen en bijsturen: de theorie in de praktijk brengen. Het opzetten van onze eigen sociale ondernemingen en toeristische bedrijven. – Delen: onze toegepaste expertise en ervaring delen met het beroeps- en onderwijsveld. VVTA biedt VET-opleidingsprogramma’s aan in Europa, maar ook in ontwikkelingslanden in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. VVTA’s trainingsexpertise ligt in duurzaam, innovatief en sociaal ondernemerschap, innovatieve en duurzame productontwikkeling, toerisme voor duurzame ontwikkeling, en meer. VVTA coördineert het Vlaams Netwerk voor Duurzaam en Innovatief Toerisme, dat alle middelbare scholen, hogescholen en universiteiten in Vlaanderen die toeristische studies aanbieden, met elkaar verbindt. Voor dit netwerk biedt de VVTA educatieve activiteiten, workshops en een jaarlijkse conferentie aan voor docenten, lectoren en afgestudeerden in toeristische studies. VVTA is op wereldschaal actief via hun wereldwijd netwerk van ViaVia Traveler Cafés. Dit zijn sociale ondernemingen in de horecasector die kwalitatieve werkgelegenheidskansen en ondernemerschapspartnerschappen bieden aan lokale gemeenschappen. Sinds 1995 is er ongeveer elk jaar een nieuw ViaVia Café opgericht over de hele wereld. VVTA coördineert dit netwerk van momenteel 17 sociale ondernemingen op 4 continenten.

Hannelore Akkermans

Hannelore Akkermans